Wiosenne wietrzenie magazynów!

Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna to idealny moment na wprowadzenie zmian w swoich wnętrzach! Z tej okazji przewietrzamy nasze magazyny i zapraszamy Was do wspólnych zakupów - za każde 1000 zł wydane w dniach 18 - 23.03.2019 w Galerii Top Meble otrzymacie voucher w wysokości 100 zł na kolejne zakupy w naszej Galerii! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/919897091856734/ - tam na bieżąco możecie sprawdzać, jakie rabaty czekają na Was w najbliższym tygodniu!

 

Regulamin sprzedaży premiowej „Wiosenne Wietrzenie Magazynów

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Wiosenne Wietrzenie Magazynów” przez przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne w Galerii Top Meble przy ul. Poznańskiej 140 w Komornikach, zwanych dalej „sklepami” lub „sprzedawcą”.
  2. Uczestnikiem sprzedaży premiowej może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej „klientem”.
  3. Sprzedażą premiową objęte jest nabycie przez klienta od sprzedawcy w okresie trwania sprzedaży premiowej jednorazowo towarów za cenę sprzedaży wynoszącą co najmniej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Z tytułu dokonania takiego zakupu klient uprawniony jest do otrzymania vouchera (bonu pieniężnego) o wartości 100,00 zł (sto złotych).
  4. Sprzedaż premiowa trwa od dnia 18 marca 2019 roku do dnia 23 marca 2019 roku albo do wyczerpania liczby voucherów, w zależności od tego co nastąpi szybciej.
  5. W związku z określoną z góry liczbą voucherów do wydania, sklepy w których w danym momencie dostępne są vouchery oznaczone są specjalnymi naklejkami.
  6. Voucher uprawnia do zakupu towarów w dowolnym sklepie Galerii Top Meble w Komornikach w okresie do dnia 30 kwietnia 2019 roku włącznie. Po upływie tego terminu voucher traci ważność. Voucher może być wykorzystany tylko w jednym, wybranym sklepie do jednorazowych zakupów. Dokonanie zakupów przy pomocy vouchera powoduje konieczność przekazania oryginału vouchera sprzedawcy. Przed zapłatą ceny konieczne jest poinformowanie sprzedawcy o zamiarze wykorzystania vouchera, gdyż voucher nie podlega realizacji po zapłacie ceny. Kwota vouchera nie podlega wymianie w jakiejkolwiek części na środki pieniężne, w tym zwłaszcza w przypadku wykorzystania vouchera do zakupu towaru o wartości mniejszej aniżeli wartość vouchera.

Aktualności