Zasady i zalecenia dla uczestników wydarzenia

Zasady i zalecenia dla uczestników wydarzenia

1) Teren imprezy obejmuje parking i teren galerii Top Meble. Zapraszamy w dniach 28 – 30 sierpnia 2020 roku.

2) Biorąc udział w wydarzeniu „Food court. Uczta uliczna w Komornikach”  zwiedzający ma świadomość, że może zarazić się COVID-19, bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność i w razie zarażenia się nie będzie pociągać do odpowiedzialności organizatora. 

3) Wszystkie osoby przebywające na terenie gdzie odbywa się wydarzenie powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych uczestników wynoszący minimum 2 metry. (Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające i osoby niepełnosprawne)

4) Podczas przebywania na terenie galerii zaleca się  zasłanianie ust i nosa. Podczas dokonywania zakupów zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe.

5) Zapraszamy osoby zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani żadnych niepokojących objawów chorobowych). Zapraszamy osoby, u których w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły: gorączka, duszności, katar, kaszel; nie miały styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

6) Zapraszamy osoby, które nie są objęte kwarantanną, ani ich najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

7) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji prosimy o powstrzymanie się od wizyty na wydarzeniu.

8) Udział w wydarzeniu i zakupy  powinny odbywać się bezkontaktowo.

9) W przypadku dokonywania zakupów, prosimy o skorzystanie z środka do dezynfekcji rąk, który zapewniają organizatorzy.

10) Przy wejściu do galerii obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.

11) Odpowiedzialność za podjętą przez odwiedzającego decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu  oraz narażeniem się na zakażenie COVID-19 jest po stronie odwiedzającego. W sytuacji zarażenia się podczas wydarzenia  odwiedzający nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do właściciela galerii oraz organizatora wydarzenia, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

Zapraszamy serdecznie!


Aktualności